Prosjekteringsleder

Job title
Prosjekteringsleder
Work place
Tønsberg
Application due
Åpent

En prosjekteringsleder har ansvaret for gjennomføring av detalj prosjektering fase i prosjektet hvor gjennomføres detaljer beregninger av systemer, produksjonsdokumenter for innkjøp, montasje, tegninger og 3D modeller. Prosjekteringsleder skal styre teamet, ta avgjørelser, tenke økonomi og motivere, må ha i tillegg god kjennskap til de ulike byggefasene. Stillingen vil være et kontaktpunkt og representant både overfor leverandører og kunde. Initiativrik og løsningsorientert, med kommersiell forståelse. Personen må kunne jobbe godt både selvstendig og i team. Fleksibel og åpen for varierte oppgaver. Reisevirksomhet må regnes både i Norge og internasjonalt.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Overordnet ansvar for prosjektering av anlegg iht. kvalitet og budsjett (direkte rapportering til CTO)
 • Utvikle komplette RAS og gjennomstrømning med tilhørende komponenter og støttesystemer
 • Ansvar for dimensjonering og valg av rør systemer
 • Ansvar for beregninger av hydraulisk profiler
 • Ansvar for dimensjonering og valg av utstyr
 • Ansvar for teknisk underlag for innkjøp av komponenter
 • Ansvar for teknisk underlag for montasje
 • Ansvar for koordinering arbeid med 3D modellering
 • Ansvar for tverrfaglig koordinering mellom ulike fag (RIB, RIP, RIE, VVS, ARK osv.)
 • Ansvar for oppfølging av prosjekt fra salg, gjennomføring
 • Ansvar for optimalisering og forbedring av eksisterende løsninger
 • Ansvar for standardisering av tekniske løsninger

Aktiviteter

Ihht rollebeskrivelse i prosjekt.

Budsjettansvar

Ansvar for å gjennomføre prosjekt ihht budsjett og kvalitet.

Personalansvar

Har ikke direkte personalansvar, men vil ha oppfølgingsansvar av ansatte i prosjektet.

Myndighet

Valg og godkjenning av tekniske løsninger i prosjekt.

Arbeidsforhold

Tverrfaglig samarbeid i prosjektgjennomføring og prosjektledelse. I tillegg vil det være samarbeid rundt tekniske løsninger med de relevante fagområder.

Faglige kvalifikasjoner

 • Min B.Sc. eller høyre fra relevant fag område
 • Minimum 5 års erfaring innen relevant fag område
 • Kjennskap av bruk 3D verktøy (viewer)
 • Erfaring fra akvakultur og/eller annen prosessindustri
 • Erfaring med entreprisekontrakter og relevante lover, reguleringer og standarder.
 • Kompetanse i valg av utstyr og verktøy (pumper, blåsemaskiner, ventiler, material valg og korrosjon osv.)
 • Kjennskap til vannrensingsprosesserKompetanse innenfor vann og hydraulikk
 • Gode datakunnskaper, særlig i relevante el/auto verktøy
 • God kjennskap til P&ID og prosess diagram
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige kvalifikasjoner

 • Ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Må evne å utvise lederskap, ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å skape et godt samarbeids klima, samt løse eventuelle konflikter.
 • Gjennomføring. Må evne å drive utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater. Prosjektlederen må også være i stand til å håndtere uforutsette hendelser og til å tilpasse seg endringer underveis.
 • Analytisk. Må fremstå analytisk med evne til problemløsning, samt kunne arbeide faktabasert med god prosessforståelse.
 • Struktur. Må være strukturert og målrettet med evne til å arbeide fokusert og systematisk med tidsfrister
 • Initiativ. Må være initiativrik og proaktiv, se muligheter, ta initiativ og igangsette målrettede aktiviteter og tiltak