Head of Mechanical Engineering

Job title
Head of Mechanical Engineering
Work place
Tønsberg
Application due
Åpent

Head of Mechanical Engineerings avdeling har hovedansvaret for gjennomføring av salg, forprosjektering og detalj prosjektering fase i prosjektet innenfor mechanical engineering og design. Den har også ansvar for å utarbeide standarder for gjennomføring av prosjekter i samarbeid med leverandører.

Head of Mechanical Engineering skal styre teamet, ta avgjørelser, tenke økonomi og motivere, må ha i tillegg god kjennskap til de ulike byggefasene. Stillingen vil være et kontaktpunkt og representant både overfor leverandører og kunde.

Ansvarsområder/oppgaver

 • Hovedansvar for mechanical engineering i Eyvi
 • Overordnet ansvar for standardisering og utvikling av Eyvis leveranser av mechanical engineering
 • Overordnet ansvar for prosjektering av anlegg iht. kvalitet og budsjett (direkte rapportering til CTO)
 • Utvikle komplette RAS og gjennomstrømning med tilhørende komponenter og støttesystemer
 • Ansvar for dimensjonering og valg av rør systemer
 • Ansvar for beregninger av hydraulisk profiler
 • Ansvar for dimensjonering og valg av utstyr
 • Ansvar for teknisk underlag for innkjøp av komponenter
 • Ansvar for teknisk underlag for montasje
 • Ansvar for koordinering arbeid med 3D modellering
 • Ansvar for tverrfaglig koordinering mellom ulike fag (RIB, RIP, RIE, VVS, ARK osv.)
 • Ansvar for oppfølging av prosjekt fra salg, gjennomføring
 • Ansvar for optimalisering og forbedring av eksisterende løsninger
 • Ansvar for standardisering av tekniske løsninger
 • Stillingen skal sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø, fysisk og sosialt i bedriften og hos samarbeidspartnere.
 • Stillingen er forpliktet til å overholde selskapets interne kontroll og kvalitetspolitikk.

Aktiviteter

 • Lede og utvikle avdelingen for mechanical engineering
 • Delta i alle faser i prosjekt fra salg til ferdigstillelse

Budsjettansvar

Iht. fullmaktsmatrise.

Personalansvar

Ja, personalansvar for ansatte i avdelingen for mechanical engineering.

Myndighet

Iht. fullmaktsmatrise.

Arbeidsforhold

Samarbeide med alle ledere for de ulike fagområder i tillegg til prosjektledere i relevante prosjekter.

Faglige kvalifikasjoner

 • Min B.Sc. eller høyre fra relevant fag område
 • Minimum 5 års erfaring innen relevant fag område
 • Kjennskap av bruk 3D verktøy (viewer)
 • Erfaring fra akvakultur og/eller annen prosessindustri
 • Erfaring med entreprisekontrakter og relevante lover, reguleringer og standarder.
 • Kompetanse i valg av utstyr og verktøy (pumper, blåsemaskiner, ventiler, material valg og korrosjon osv.)
 • Kjennskap til vannrensingsprosesser
 • Kompetanse innenfor vann og hydraulikk
 • Gode datakunnskaper, særlig i relevante el/auto verktøy
 • God kjennskap til P&ID og prosess diagram
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige kvalifikasjoner

 • Ledelse, samarbeid og kommunikasjon. Må evne å utvise lederskap, ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å skape et godt samarbeids klima, samt løse eventuelle konflikter.
 • Gjennomføring. Må evne å drive utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater. Leder El/Auto må også være i stand til å håndtere uforutsette hendelser og til å tilpasse seg endringer underveis.
 • Analytisk. Må fremstå analytisk med evne til problemløsning, samt kunne arbeide faktabasert med god prosessforståelse.
 • Struktur. Må være strukturert og målrettet med evne til å arbeide fokusert og systematisk med tidsfrister
 • Initiativ. Må være initiativrik og proaktiv, se muligheter, ta initiativ og igangsette målrettede aktiviteter og tiltak